Klik hier voor de Corona maatregelen!

Vanaf september zal er zowel op de dinsdagavond (alleen DS) als op de donderdagavond (zowel HS als DS , ieder een halve zaal) getraind worden. De exacte tijden en de dan nog geldend Corona-maatregelen zullen nog volgen.

Voor de Dames zal Daan zowel de training als de coaching voor zijn rekening nemen. Medio augustus zal er ook gestart worden met de buitentraining. Ook hierover zal nog nadere informatie volgen.

Voor de volleyballers zal als vanouds van oktober tot en met mei op de donderdagavond een zaal worden gehuurd.

Laten we er van uitgaan dat we per 1 september weer volop van onze geliefde handbalsport kunnen genieten en dat we er vol tegenaan gaan!