Algemene ledenvergadering

Uitnodiging
Het bestuur van ESCA Handbal nodigt alle leden, ereleden, leden van verdienste, oud-leden en overige betrokkenen uit voor een buitengewone algemene ledenvergadering.

Deze vergadering is noodzakelijk gelet op de financiële situatie waarin ESCA Handbal terecht is gekomen.

De vergadering zal plaats vinden op dinsdag 20 augustus 2019,
Sportcomplex Valkenhuizen om 20:00 uur.

Uw aanwezigheid is dringend gewenst.

!!Let op!!
Ivm werkzaamheden aan het sportcomplex het verzoek de achteringang te gebruiken. 
(Linksachterom via de voetbal velden)